Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%. Tato povinnost vyplývá ze zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění novely 367/2011Sb. a prováděcí vyhlášky MPSV ČR 390/2011. § 81 odst. 1.

Jak splnit tuto povinnost

  1. zaměstnáváním občanů se ZP v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
  3. odvodem do státního rozpočtu,
  4. případně kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

 

Naše družstvo jako zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % občanů se zdravotním postižením je oprávněno poskytovat svým odběratelům potvrzení o odběru výrobků, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením. V roce 2017 družstvo „ŠANCE” zaměstnává v přepočteném stavu 32,68 osob se ZP.

Při nesplnění povinného podílu (dle odstavce a.) odvede zaměstnavatel do státního rozpočtu za každého nezaměstnaného občana se zdravotním postižením asi 71 500 Kč, což je čistá ztráta. Jednoduchým výpočtem se přesvědčíte o výhodnosti našich dodávek. Vaše firma nakupuje kancelářské potřeby, papír, čisticí prostředky a ochranné pomůcky od současného dodavatele, který vám nemůže náhradní plnění poskytnout, a přitom nákupem od nás za srovnatelné ceny splníte nejen svoji povinnost, ale zároveň pomůžete zdravotně postiženým, kteří chtějí pracovat. 

Příklad pro zaměstnavatele s 50 zaměstnanci

Tento zaměstnavatel musí zaměstnat 2 osoby se zdravotním postižením. 

Varianta c. – odvod do státního rozpočtu

Nákup zboží od stávajícího dodavatele bez "Náhradního plnění" 348 000 Kč
Odvod do státního rozpočtu ve výši 2 × 71 500 Kč 131 000 Kč
Celkové náklady vaší firmy 491 000 Kč
   

Varianta b. – nákup zboží a služeb s náhradním plněním od nás

Nákup zboží s poskytnutým "Náhradním plněním" s případným 15 % cenovým rozdílem (348 000 + 15 %).
Získáte "Náhradní plnění" 400 200 : 200 200 = 1,999 tedy za 2 OZP
400 200 Kč
Odvod do státního rozpočtu 0 Kč
Celkové náklady vaší firmy na nákup zboží s náhradním plněním  400 200 Kč
   
Rozdíl mezi nákupem bez a s NP 491 000 - 400 200 90 800 Kč

Úspora vaší firmy

90 800 Kč

 

Našim odběratelům nabízíme nejen výhodné ceny srovnatelné s jinými dodavateli, ale samozřejmě plné záruky na dodávané zboží a dopravu zboží zdarma. Pro rychlý výpočet můžete použít kalkulačku náhradního plnění (zatím se vzorcem pro r. 2016).

 

Spočítejte si kolik ušetříte – kalkulačka náhradního plnění

Počet zaměstnanců celkem: *
Kolik zaměstnáváte osob se zdravotním postižením:
Už jste letos nakupovali zboží v režimu náhr. plnění? Pokud ano, uveďte za kolik:    Kč (částka bez DPH **)
* povinné pole
** platí i pro neplátce DPH

Kontaktujte nás

Jsme členové

azzp logo 370