Diabetická obuv Adam

Letní diabetická obuv

Cena:
1 580 Kč
Úhrada pojišťovny:
nehrazeno
Doplatek:
1 580 Kč
Kód pojišťovny:

Detail produktu

Diabetická obuv Boris

celoroční diabetická obuv

Cena:
1 930 Kč
Úhrada pojišťovny:
1 000 Kč
Doplatek:
930 Kč
Kód pojišťovny:
5004957

Detail produktu

Diabetická obuv Jonáš

celoroční diabetická obuv

Cena:
1 930 Kč
Úhrada pojišťovny:
1 000 Kč
Doplatek:
930 Kč
Kód pojišťovny:
5004957

Detail produktu

Diabetická obuv Milan

celoroční diabetická obuv

Cena:
1 930 Kč
Úhrada pojišťovny:
1 000 Kč
Doplatek:
930 Kč
Kód pojišťovny:
5004957

Detail produktu

Diabetická obuv Tom

  • celoroční diabetická obuv
Cena:
1 580 Kč
Úhrada pojišťovny:
1 000 Kč
Doplatek:
580 Kč
Kód pojišťovny:
5004961

Detail produktu

Diabetická obuv Sam

  • zimní diabetická obuv
Cena:
1 680 Kč
Úhrada pojišťovny:
1 000 Kč
Doplatek:
680 Kč
Kód pojišťovny:
5004962

Detail produktu

Diabetická obuv Radim

  • celoroční diabetická obuv
Cena:
1 580 Kč
Úhrada pojišťovny:
1 000 Kč
Doplatek:
580 Kč
Kód pojišťovny:
5004961

Detail produktu

Diabetická obuv Paul

  • celoroční diabetická obuv
Cena:
1 580 Kč
Úhrada pojišťovny:
1 000 Kč
Doplatek:
580 Kč
Kód pojišťovny:
5004961

Detail produktu

Diabetická obuv Dan

  • celoroční diabetická obuv
Cena:
1 580 Kč
Úhrada pojišťovny:
1 000 Kč
Doplatek:
580 Kč
Kód pojišťovny:
5004961

Detail produktu

Kontaktujte nás

Jsme členové

azzp logo 370