Pravidla

 

Podmínky využívání služeb bazaru na stránkách www.sancebrno.cz

 

1. Bazar je provozován jako doplňková služba na adrese www.sancebrno.cz firmou „ŠANCE“, družstvo handicapovaných, se sídlem Táborská 138/220 Brno. IČO: 49437976, zapsané u OR vedeném u KOS v Brně, odd. Dr., vložka 2504

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Zákaz platí i na poptávky, výkupy. Bazar není katalog zboží.

3. Na serveru sancebrno.cz je povolena pouze inzerce týkající se prostředků zdravotnické techniky, doplňkového sortimentu a s tím souvisejících služeb.Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez náhrady.  Při opakovaném porušení podmínek, bude Uživatel zablokován. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

4. Veškeré služby bazaru jsou uživatelům poskytovány zdarma.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce na www.sancebrno.cz nebo dobrými mravy. 5. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám www.sancebrno.cz.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb www.sancebrno.cz ani za způsob jakým služby bazaru využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb www.sancebrno.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb www.sancebrno.cz  nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb www.sancebrno.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby www.sancebrno.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Používání API

API pro přímé napojení www.sancebrno.cz je možné používat pouze se souhlasem www.sancebrno.cz, v opačném případě je aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese www.sancebrno.cz žádnou odpovědnost (nenese odpovědnost za takto předávané osobní údaje).

Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od www.sancebrno.cz

Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.